List of Member Restaurants

You can view information on the member restaurants of the Iwate Prefecture Traditional Japanese Cuisine Restaurants Association here.

Morioka Area

Morioka City

Restaurant Name District
Ohanabou
TEL:019-625-6545
Odori
Ryotei Kinoji
TEL:019-623-1351
Matsuocho
Ryotei Kyogoku
TEL:019-625-9459
Odori
Ryotei Komaryu
TEL:019-624-5243
Honcho
Shunko Shunsai Suzuzen
TEL:019-651-1631
Chuodori
Nihon Ryori Tanaka
TEL:019-624-3927
Shikecho
Chokuri-an
TEL:019-624-0441
Nakanohashidori
ARI / Wamisaisai Den
TEL:019-604-8232
Odori
Shunkosai Wakyu
TEL:019-652-0917
Odori
Waso Senshin Nihon Ryori Kuga
TEL:019-681-6556
Odori
Shidashi ryouri Marukame
TEL:019-652-3774
Higashiyama

TOP

Hanamaki and Kitakami Area

Hanamaki City

Restaurant Name District
Yabuya Hanamaki Sohonten
TEL:0198-24-1011
Futsuparicho

Kitakami City

Restaurant Name District
Kisetsu Kyodo Ryori-no Mise Kocho
TEL:0197-63-2151
Suwacho
Wafu Restaurant Kinoji
TEL:0197-65-3926
Kitaoniyanagi
Nihon Ryori Saiwairo
TEL:0197-65-7200
Omagaricho

TOP

Oshu and Tono Area

Esashi, Oshu City

Esashi, Oshu City District
Nihon Ryori Shinchaya
TEL:0197-35-2025
Nakamachi
Kisetsu Ryori Yokoya
TEL:0197-35-2991
Minamiodori

Mizusawa,Oshu City

Restaurant Name District
Kappo Asahiya
TEL:0197-23-2044
Azumacho

Tono City

Restaurant Name District
Shunsai Wada
TEL:0198-62-0266
Shinkokucho
Shamuneko-tei
TEL:0198-62-2276
Ayaoricho

TOP

Ichinoseki Area

Ichinoseki City

Restaurant Name District
Wafu Restaurant Shochiku
TEL:0191-23-3318
Kamiootsukikoji

TOP

Coastal Area

Otsuchi Town

Restaurant Name District
Kappo Iwato
TEL:0193-42-3357
Ogakuchi

Ofunato City

Restaurant Name District
Urashima
TEL:0192-27-0118
Nonoda
Hiranoya
TEL:0192-27-5204
Nonoda
Marushichi The Place
TEL:0192-27-5240
Shinden

Miyako City

 

Restaurant Name District
Restaurant Horita
TEL:0193-63-0011
Shinkawacho

TOP